ЛУНАТА Е КУХА

Простите неща са необикновени…
Паулу Коелю

Луната, като единствен естествен спътник на Земята, прави една обиколка около нея за 28 дни. Тук интересното е, че Луната винаги е обърната с една и съща страна/лице/ към Земята. Хората са наблюдавали това още в древността. Премествайки се по своята орбита за тези 28 дни, Луната се завърта веднъж около собствената си ос. Това в астрономията се нарича синхронно въртене.

Това, че Луната винаги е обърната с едно и също „лице“ към Земята, издава и тайната й, че тя е куха от обратната си страна- невидима за хората.
За да се направи подобен извод обаче, трябва да се направи една проста връзка между поведението на Луната, което описахме по-горе и едно обикновено наблюдение на детската играчка „НЕВЕЛЯШКА“. Невеляшката НИКОГА НЕ ПАДА!

Още по-убедителен ще бъде опита, ако на сфера от стиропор се укрепи метална пластинка. В каквото и положение да се поставят „Невеляшката“ или сферата, те винаги застават с тежката си страна надолу, което всъщност е посоката на земното притегляне, т.е. ЛУНАТА ВИНАГИ Е ОБЪРНАТА С ТЕЖКАТА СИ СТРАНА КЪМ ЗЕМЯТА !

Луната – „Невеляшка“, макар че е оформена като сфера, от обратната си страна трябва да има огромни кухини или кратери, които заставят противоположната й страна да бъде винаги обърната към Земята. Това се явява и като причина за трайно поддържане на синхронното й въртене около Земята.

Описаната по-горе връзка между Земята и „Невеляшка“ е само въпрос на досещане, а не на задълбочени и специални познания.

Надявам се, че науката и нейните представители ще приемат простата истина, че обратната страна на Луната е куха, а по-плътната й /тежка/ страна е насочена към Земята в резултат на нейната гравитация. Никак не е случаен и фактът, че двата спътника на Марс, Фобос и Деймос, показват само едната си страна към Марс. Ние вече знаем защо това е така – защото и двата спътника на Марс се подчиняват на същия закон: „ЗАКОНА НА НЕВЕЛЯШКАТА“!

Всичко написано тук е съобразено с оскъдните ни знания за гравитацията, като децата, които се чудят „Защо Невеляшка никога не пада?“.

 

Христо Дичев

28. март 2015 by hrdichev
Categories: Публикации | Tags: , , , , , | Leave a comment

Translate »
Menu Title