Вписват 5 откриватели в „Златната книга“

В „Златната книга“ на българските откриватели и изобретатели, започната през 1981 г., ще бъдат вписани нови 5-има души, по повод 55-годишнината на патентното ведомство, съобщи неговата директорка Цонка Таушанова вчера. Това са:

  • проф. Вангелия Азманова и д-р Деньо Азманов за откритието им за деструктивното действие на Candida Albicans върху зъбната повърхност;

  • Христо Дичев – за установяване на непознато до този момент свойство на магнитите;

  • инж. Добромир Александров, който е автор на 182 изобретения, основно в областта на двигателите;

  • ст.н.с. д-р Антон Наков, който е автор и съавтор на над 40 изобретения в областта на антибиотиците за хуманната и ветеринарната медицин;

Общо 685 патента са издадени през миналата година, твърдят от патентното ведомство.

в. Новинар 10.06.2003 г.

31. март 2015 by hrdichev
Categories: Публикации | Tags: , , | Leave a comment

Translate »
Menu Title