Публикации

Повечето от публикациите са свързани с откриването на магнитно-кръгов ефект в магнетизма. Под названието “Формиране на Дичеви пръстени”, откритието е регистрирано в Патeнтно Ведомство на Република България – Откритие № 16.