ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТИ ПО ФИЗИКА- в-к „НО“

В  ТЕЗИ  КЛИПОВЕ СЕ ТЪРСИ  ВРЪЗКАТА  МЕЖДУ  ПРИРОДНИТЕ  ЯВЛЕНИЯ  В МАКРО СВЕТА  И  МЕЖДУ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ  ЯВЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАЙКИ  ПОНЯТИЕТО

Г Р А В И Т О М А Г Н Е Т И З Ъ М

Кадри от видеоклиповете твърде много се приближават до т.н.“КОСМИЧЕСКИ ДИЗАЙН“  широко известен под формата на снимки, илюстрации в учебниците по астрономия ,компютърни симулации  и др. 

Този клип представлява експериментален модел на това, как от ХАОТИЧНО разпръснатите чостици / сбор от феромагнитни, парамагнитни и диамагнитни / върху съд с вода от ръката на експериментатора се ПОДРЕЖДАТ от постоянен магнит /поставен под съда / в ДЪГИ и ОКРЪЖНОСТИ .

В началото се наблюдава завъртане на ХАОТИЧНАТА МАСА ОКОЛО ОБЩ ЦЕНТЪР , като едновременно с това спонтанно се образува ПОТОК от по-леки частици, които се изтласква от центъра към периферията на НОВООБРАЗУВАЩАТА СЕ КРЪГЛА СТРУКТУРА.

ПОДРОБНОСТИ ПО 
ТЪЛКУВАНЕ НА ВИДЕОКЛИПА МОЖЕ ДА СЕ ПРОЧЕТАТ  в т. „ПУБЛИКАЦИИ“ 

1.сп.“НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНТЕЛЕКТ бр.13/2021

2.в-к „НАУКА И ОБЩЕСТВО /“НО/ бр.7/2020


При намаляване нивото на водата ,феромагнитните частици винаги започват да потъват   от едно и също място – центъра. Отначало започват да потъват най-вътрешните кръгове,            а постепенно и следващите .


Леките частици / Алуминиевия прах /  понякога оформят кръгло петно  около вече потъналите   по-тежки – феромагнитни, парамагнитни,  диамагнитни  частици.

След изсъхване и стриване на остатъка , под микроскоп се наблюдава смесица от  Месинг. , Титан , Алуминии , Желязо , Бисмут

Translate »
Menu Title