Допълнително тълкуване на експериментални клипове като модел за формиране на планини

При по-внимателно разглеждане на клипове с кръгови или спирални образувания се наблюдава постепенно потъване на всички плаващи частици към дъното от едно и също място – ЦЕНТЪРА.
Цялото количество предварително разсипан ХАОТИЧНО материал, преминал от фазите на ХАОСА до формиране на пръстени и спирали в края на клипа ,образува , компактна най често конусообразна конструкция на дъното-ФИГ.1

ФИГ.1

Пояснителни клипове:

A/ 

B/ 

C/ 

ФИГ.1

Тази незабелязана до сега конструкция ,твърде много се доближава до изгражданите от децата „ПЛАНИНИ ОТ МОРСКИ ПЯСЪК“, където израстването също започва от основата към върховете – Фиг.2

ФИГ.2

Съвременните версии за орогенезата , представена от няколко хипотези /освен вулканичната/, трудно се вписват във ВЪОБРАЖЕНИЕТО за подходящ модел свързан с тектониката.

Translate »
Menu Title