ЗА ФОРМИРАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

сп. „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНТЕЛЕКТ “ Бр. 13 , 1 Ноември 2021 


Гл.редактор: акад.проф.д.т.н., д.ик.н. Николай Петров

Издател: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ гр. Ямбол

Translate »
Menu Title