Биографични данни

[responsivevoice_button voice=“Macedonian Male“ buttontext=“Listen to Post“]

Христо Дичев е роден на 22 септември 1942 год. в с. Зорница.
Семейството му се преселва в гр. Ямбол през 1951 г.

Образование:
През 1960г. завършва политехническа гимназия. След отбиване на военната си служба преминава 2 годишен курс по химия в гр. Бургас по специалност „органичен синтез“.

Самообразование:
Командна ел. техника, хидравлика, пневматика, механика и др.

Translate »
Menu Title