Tag Archives for Euler

ПРИЛИВИТЕ В ОКЕАНИТЕ СА РЕЗУЛТАТ ОТ НАТИСК

С настоящата статия се осмелявам да изкажа съмнения относно все приетите твърдения за причините, които предизвикват приливи и отливи във водните басейни на Земята. Тези твърдения са резултат на наблюдения от древността, преминали през заключенията на авторитетни учени, наблюдатели, experimenters … Continue reading

28. March 2015 by hrdichev
Categories: Publishing | Tags: , , , , , | Leave a comment

Menu Title